Blog

Amazon Web Services

Amazon Web Services eller AWS som det också kallas är Amazons egna Cloud Computing. Här kan du hyra in dig, och få lagerutrymme på servrar som dem erbjuder. Du betalar alltså för att få extra lagring. Men hur fungerar allt detta egentligen?

by Blog

Framtidskarriär inom IT

Om du just nu går på gymnasiet och funderar på att utbilda dig vidare inom IT ska du veta att det är ett riktigt bra val. I framtiden kommer behovet av folk som förstår sig på och kan IT bli allt större, om du kan drifta servrar, programmera, lösningsarkitektur och så vidare kommer du inte att vara arbetslös det är[Läs Mer…]

by Blog

Betalningar online

De flesta av våra aktiviteter kring ekonomi idag är överflyttat till internet. Det går knappt att boka en tid idag utan att det krävs att man ska logga in på en sida för att göra det.

by Blog

AI och dess framtid

Som namnet antyder är AI det intelligenta beteendet hos maskiner. De flesta företag kan använda AI för att tolka komplexa data. Så här fungerar det (på ett mycket enkelt sätt): AI-modellen ställer utifrån en uppsättning data en fråga och returnerar ett svar. För att klara denna uppgift behöver en AI-modell förstå den data som den tolkar. Så för att AI[Läs Mer…]

by Blog

ITIL och dess framtid

De flesta organisationer anser att deras anställda, deras kapacitet, processer och teknik, är deras strategiska tillgångar. Dessa tillgångar hjälper till att leverera och stödja företagets vision och mission. Effektiva lösningar och effektiva anpassning av tjänster och produkters kan bidra till att skapa en strategisk fördel på de marknader där organisationerna verkar. Det är här som ITIL®, informationsbiblioteket för informationsteknik, spelar[Läs Mer…]

by Blog

Nätverkande på IT–mässor

Att kunna nätverka är något som är mycket viktigt att kunna. Med hjälp av nätverkande kan du bygga upp ett nätverk av personer som kan hjälpa dig med olika saker. OM du till exempel behöver ett nytt jobb så kanske någon i ditt nätverk känner till en tjänst som har blivit ledig? I gengäld får även du vara beredd att[Läs Mer…]

by Blog

Kriskommunikation för CIOs

Kris betyder ursprungligen viktigt beslut på grekiska. Kris kan definieras på flera sätt beroende på vilket perspektiv som anläggs.  En organisatorisk inriktad definition för kris är: ”An event that brings, or has the potential for bringing, an organization into disrepute and imperils its future profitability, growth, and. Possibly its very survival” (Larsson, 2001).

by Blog

Konsten att sälja IT-tjänster

Konsten att sälja IT-tjänster är en konst just för att det dels kräver kreativitet och en kombinerad kompetens av försäljning och teknikkunskap. Idag saknas över 7900 säljare i Sverige varav drygt 70 procent av dessa är IT-säljare. Det finns inom kategorin IT-säljare flera kategorier.

by Blog

Framtidens IT

Framtidens IT är en vision och ett område som många siar om. Varje dag kommer nyheter om det senaste inom Artificiell intelligens (AI), Blockchain, Crypto, Internet of things (IOT), augmented realtity (AR), Big Data, Machine Learning, Wearable Technology, IT-säkerhet, Automated Mobile Workforce, RPA med mera. Dessa områden är mycket heta och kommer att både växa, integreras och förändras mycket under[Läs Mer…]

by Blog

Bygga ett IT-bolag i världsklass

Att finna en gemensam definition på begreppet världsklass i svenska ord- och synonymordlistor kan vara svårt. Andra länder är duktigare på att definiera begreppet. Begreppet världsklass kan enligt Websters ordlista definieras som ” att vara av högsta kaliber i världen”. När man ser en bil i världsklass, så vet man det direkt. När man ser en musiker av världsklass, så[Läs Mer…]

by Blog