Sociala mediers inflytande

SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE

Sociala medier är ett namn för de sociala nätverk som idag finns online, antingen på en webbplats eller i form av en app. Några exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. I takt med att populariteten av sociala medier har ökat har även dess inflytande gjort det. I ett samhälle där majoriteten av befolkningen använder sig av någon form av social media kan det idag påverka både samhället och individen – det påverkar allt från hjärnan, till politiska val eller ett skapande av köpbehov. En vanlig missuppfattning är dock att sociala medier endast leder till negativa effekter vilket inte stämmer: Sociala medier påverkar människa och samhälle på både gott och ont.

Negativa effekter

Något som det har pratats om väldigt mycket är hur beroendeframkallande sociala medier är, men vad är det egentligen som gör att människan blir beroende av det? Svaret är dopamin. Dopamin fungerar som hjärnans belöningssystem, och eftersom sociala medier ger en bekräftelse och belöning (t.ex. i form av likes och kommentarer) vill hjärnan rikta sitt fokus mot det. Det är därför många kollar igenom sin telefon så ofta, och riskerar sedan att bli beroende av sociala medier. Läs mer om dopamin och hjärnans belöningssystem här.

På grund av den snabba kommunikationen som pågår på sociala medier går det mycket snabbt att få bekräftelse, både från personer i sin sociala krets och människor utanför den. Eftersom man kan se hur mycket interaktioner man får på det man väljer att lägga ut är det också enkelt att bli stressad över att inte få tillräckligt med bekräftelse för det man postar, framför allt gällande selfies (en bild man tar på sig själv). Detta kan leda till ett bekräftelsebehov, framför allt hos unga, vilket på sikt kan leda till ett försämrat självförtroende och till och med depression. Listan av sociala mediers negativa effekter kan göras lång, och är något man ska ta på allvar. Däremot finns det minst lika många positiva effekter sociala medier har på människan och samhället.

Positiva effekter

Positiva effekter

Det har aldrig varit så enkelt att kontakta människor runt om världen som det är idag, och nu går det att få en insikt i en människas liv oavsett var i världen de befinner sig. Sociala medier skapar därför möjligheter för människor att bilda ett bredare kontaktnät, samt att bibehålla kontakten med de personer som inte längre bor geografiskt nära en.

Förutom detta kan sociala mediers algoritmer hjälpa en att hitta inspiration: De olika sociala medierna räknar ut vad för typ av innehåll man själv interagerar med, och hittar liknande inlägg de tror att man kommer att uppskatta. Om man till exempel är intresserad av fotografi kan algoritmerna hjälpa en att upptäcka nya fotografer, eller kanske hjälpa en att hitta inspiration för egna fotografier.

Sociala mediers globala spridning och dess möjlighet att kontakta människor världen över, tillsammans med möjligheten att följa och interagera med vad man själv är intresserad av, har öppnat dörrar för människor att skaffa vänskaper över internet. Internetvänner kan man ha överallt i världen, och har man tur kan det öppna dörrar att upptäcka nya delar av världen och vänskaper för livet.