Något som i princip alla använder varje dag är internet, men det är få som vet exakt hur det egentligen fungerar. Det är få innovationer som gjort människor lika beroende på så sätt som internet har gjort. Idag är det få som kan föreställa sig ett liv utan internet, och den yngsta generationen kommer troligtvis aldrig få se hur ett liv ser ut helt utan det. Mycket kort beskrivet är internet ett nätverk som sträcker sig över hela jorden med olika typer av hårdvaror som kommunicerar med varandra. Bland annat är det servrar, routrar och satelliter som skickar olika signaler fram och tillbaka för att skapa detta nätverk av nätverk.

Internets grunder

Internet utvecklades under slutet av 60-talet av den amerikanska militären med syfte av att sammankoppla olika forskare inom militären till ett stort nätverk där de enklare kunde arbeta med olika försvarsprojekt. Olika universitet kopplades till nätverket som sakta och säkert började växa. Under 80-talet blev nätverket offentligt för alla universitet och vissa privata företag vilket ökade utvecklingen drastiskt.

Idag är internet ett mycket utbrett nätverk som går att komma åt med olika hårdvaror. Alla enheter som är kopplade till ett nätverk kallas för en nod, och är vanligtvis nätverkskort (som hittas i de flesta bärbara datorer), en switch (hjälper noder att kommunicera), en router (kopplar noder) eller en wireless network point (låter noder kommunicera trådlöst, ofta via wi-fi).

Internet i sig självt är olika nätverk som kommunicerar med hjälp av så kallade internetprotokoll, som i princip är ett nätverk av nätverk där varje nätverk är en nod som tidigare beskrivet. Dessa nätverk kan kommunicera på olika sätt. Den mest klassiska är genom kablar som traditionellt sätt var telefonkabeln (DSL). Idag är det vanligt med fiber som är en optisk kabel, vilket innebär att informationen som skickas i princip skickas lika snabbt som ljuset kan färdas. Något ovanligare är satelituppkoppling vilket också fungerar som en metod för att få tillgång till internet. Detta används i princip endast när det inte finns någon kabel dragen, vilket oftast är i områden med mindre människor. Sedan en tid tillbaka är det också möjligt att komma åt internet med hjälp av sin mobiltelefon, dvs. genom mobilnätet.

Från servern till användarens datorskärm

För att komma åt information från en webbplats krävs det att användaren identifierar sig själv. Detta görs genom IP-adresser som är unika för varje användare och följer internetprotokollet. När en användare vill komma åt en webbplats skickar användaren en förfrågan som dirigeras av domännamnssystemet (DNS). Servern tar sedan emot förfrågan och skickar tillbaka ett svar till enheten. Detta svar är information i form av så kallade paket som är en liten del av en fil, vilket innehåller ungefär 1000 till 1500 bytes. Dessa skapar slutligen en hel webbplats när de når användarenheten.

Hela processen går i ljusets hastighet och är otroligt komplex efter många års utveckling, vilket också har fått en stor påverkan på världen. Internet i sig är inte samma sak som world wide web, vilket är en internettjänst för att ta sig in på olika webbsidor. Det är dock en stor del av det stora nätverk som vi kallar internet.