IT står för informationsteknik. Denna grupp av yrken är en bristvara idag och det kommer att behövas många utbildade människor inom en massa olika IT-yrken framöver. Detta är ett arbete som hela tiden förändras allt eftersom. Men i det stora hela handlar det om att inhämta information på olika sätt so man sedan kan analysera eller informera till andra om. Det kan vara att det ska spridas via media eller andra sociala former. Idag finns det ungefär 60 olika yrken att välja mellan inom informationsteknik. Vi kan börja med yrket Drifttekniker. Arbetet utförs oftast vid en stor datacentral. Här är man då en del av ett team som ser till att datatrafiken fungerar på arbetsplatsen.Arbetet utförs både på minidatorer och på storsdatorer. Man ansvarar här för uppdateringar och för annat underhåll. Samt att kunna reparera de fel som uppstår från användarna. Som Drifttekniker innebär det även att man utför systemering och programmering i arbetet. Genomsnittlig lön, 35 300 kr i månaden. Denna utbildning ligger på en tre till fyra år och innefattar i regel högskolestudier. IT-strateg är ett annat yrke inom informationsteknik. En IT-strateg arbetar tillsammans med IT-chefer och utformar långsiktiga planer i en förvaltning eller företag. Därför behöver IT-strategen ha en helhetssyn och överblick över verksamheten i sig och måste också känna till företagets organisation väl. Detta för att kunna avgöra vilka behov som kan finnas. Vidare måste IT-strategen hela tiden hålla sig uppdaterad om vilka nyheter som kommer in på marknaden.

Detta för att kunna följa med i utvecklingen och komma med förslag till företget på vad som skulle kunna vara bra för dem i framtiden. En IT-strateg kan självklart vara anställd men det händer ofta att de arbetar som konsult åt företagen istället. Genomsnittlig lön, 45 900 kr i månaden. För att bli en IT-strateg krävs det högskoleutbildning och att ha erfarenhet inom kvalificerat arbete inom IT. Ett annat intressant yrke är Informationsarkitekt. Här ska man kunna hålla ordning i den stora ansamlingen av informationsflöde. Viktiga delar i detta yrkets arbetsområde är bland annat webbdesign, webbkonstruktion, projektledning, informationsteknik, informationsdesign, kvalitet och informationssäkerhet. Genomsnittlig lön, 37 300 kr i månaden. Utbildningen till Informationsarkitekt kräver förutom gymnasieutbildning även en fortsatt utbildning antingen på yrkeshögskola eller på universitet.

Arbete utan utbildning

systemadministratören kräver inte alltid utbildning

Som IT-artist arbetar man med support på exempelvis teatrar, djurparker eller nöjesparker. I första hand är det underhåll och support till biljettautomater, kassor i restauranger eller butiker samt den IT utrustning som finns runtomkring för att företaget ska kunna vara i drift. Supporten innefattar även den administrativa personalen på arbetet. Som IT-artist har man hand om hela mottagandet av att ett fel har uppstått. Från att en anmälan kommer in om att något är fel, sedan till att felsöka och sedan till att återrapportera. Arbetet i sig är väldigt varierande och kan stundtals vara väldigt stressigt. I detta yrke krävs det att man kan var flexibel och att ha ett stort intresse för IT. Vidare är det en stor fördel om man är en problemlösare och ser olika möjligheter istället för hinder. Här krävs ingen direkt utbildning utan man kan bli upplärd på stället. Genomsnittlig lön, 32 700 kr i månaden.