Framtidens IT

Framtidens IT är en vision och ett område som många siar om. Varje dag kommer nyheter om det senaste inom Artificiell intelligens (AI), Blockchain, Crypto, Internet of things (IOT), augmented realtity (AR), Big Data, Machine

Läs mer

Bygga ett IT-bolag i världsklass

Att finna en gemensam definition på begreppet världsklass i svenska ord- och synonymordlistor kan vara svårt. Andra länder är duktigare på att definiera begreppet. Begreppet världsklass kan enligt Websters ordlista definieras som ” att vara

Läs mer