Archive for augusti, 2019

IT-yrken

IT-yrken

IT står för informationsteknik. Denna grupp av yrken är en bristvara idag och det kommer att behövas många utbildade människor inom en massa olika IT-yrken framöver. Detta är ett arbete som hela tiden förändras allt eftersom. Men i det stora hela handlar det om att inhämta information på olika sätt so man sedan kan analysera eller informera till andra om.[Läs Mer…]

by Blog