Archive for april, 2018

Kriskommunikation för CIOs

Kriskommunikation för CIOs

Kris betyder ursprungligen viktigt beslut på grekiska. Kris kan definieras på flera sätt beroende på vilket perspektiv som anläggs.  En organisatorisk inriktad definition för kris är: ”An event that brings, or has the potential for bringing, an organization into disrepute and imperils its future profitability, growth, and. Possibly its very survival” (Larsson, 2001).

by Blog